Vývoj a výroba elektroniky

Vývoj a výroba elektroniky

V spolupráci s firmou RMC s.r.o. ponúkame ďalšie služby zastrešujúce celý výrobný proces elektronického výrobku.

Zahrňuje to činnosti od výskumu a vývoja, technickej prípravy výroby, samotnej výroby elektroniky, testovania a zahorovania, až po konečnú finalizáciu hotového výrobku.

Firma RMC disponuje modernými výrobnými pracoviskami, ktoré zahŕňajú :

 • SMT linku
 • THT montáž
 • automatickú optickú kontrolu
 • moderné vývojové prostriedky : Matlab & SIMULINK, LabVIEW, Code Composer Studio, ePLAN, Solidworks, Altium, Eagle
 • firma je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2009 a má oprávnenie vykonávať výskum a vývoj vydané Ministerstvom školstva SR

Hlavné oblasti zamerania firmy RMC s.r.o.:

 •  výskum a vývoj elektronických zariadení a systémov pre priemyselné aplikácie a zdravotníctvo
 •  vývoj zariadení spotrebnej elektroniky
 •  vývoj komunikačných a navigačných systémov
 •  výroba elektroniky z vlastného vývoja
 • výroba elektroniky podľa dodanej dokumentácie
 • projekcia a výstavba fotovoltických GRID-ON a ostrovných elektrární-
 •  osadzovanie plošných spojov SMT
 •  skúšky a technologický zábeh elektroniky
 • dodávky a poradenstvo v sektore senzorika firmy Honeywell
Vývoj a výroba elektronikyVývoj a výroba elektronikyVývoj a výroba elektroniky

Copyright © 2024 Eling s.r.o. | Impressum